Rakennuslupahakemus jätetty

23.41

Lokakuun puiden kaato.


27.10.2010
Rakennuslupahakemus ja suunnittelutarve hakemus viety kunnalle.
Liitteksi tarvittiin:
selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta eli kauppakirja tontista
pääpiirustukset (2 sarjaa); pohja, julkisivut, leikkaus, asemapiirros
asemakaava (yhteensä 6 kpl)
rakennushankeilmoitus
energiatodistus
naapurien kuuleminen
vastaava työnjohtaja

Lisäksi, koska tontti kaava-alueen ulkopuolella:
suunnittelutarveratkaisulupahakemus
tieliittymälupa
...

Selviteltiin asioita ja saatiin lupa kaataa kaikki puut ja tehdä tie sekä kaivaa pintamaa pois tontilta ennen kuin virallinen päätös rakennusluvasta tulee.
Ensin saatiin kunnalta lupa aloittaa alustavat rakennustyöt, mutta kunnalta ei tiedetty onko metsä ja luonnonsuojelulain säädöksissä jotakin, joka estäisi alustavat rakennustyöt. Lopulta ely-keskuksesta (Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus) saatiin tieto, että saa laillisesti aloittaa valmistelevat rakennustyöt.

You Might Also Like

0 kommenttia