Rakennuslupa ja suunnittelutarveratkaisu myönnetty

23.59

Suunnittelutarveratkaisu myönnetty 9.12.2010

Suunnittelutarveratkaisu myönnetty 7.12.2010 seuraavin sanoin:

"Kysymyksessä on omakotitalon ja autotallin/varaston rakentaminen xxxxxxx kylässä sijaitsevalle xxxxxxxx -nimisen tilan xxx-xxx-x-xx määräalalle (5200m2). Haettu rakentaminen sijoittuu xxxxxxxxxx läheisyyteen, yleiskaavan mukaiselle kylätaajama-alueelle (AT).

Myönnän hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun ja totean, ettei hanke ole ristiriidassa maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen kanssa, rakentaminen ei aiheuta haittaa alueen myöhemmällä mahdolliselle kaavoitukselle, eikä alueen muun käytön järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäriston suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista."

Päätöksen antopäivä: Annettu julkipanon jälkeen 9.12.2010

Sitten odotellaan vielä rakennuslupa ja julkipanon jälkeinen kahden viikon valitusaika eli jouluaattona pitäisi saada alkaa rakentamaan. :)


Rakennuslupa myönnetty 16.12.2010

Tänään tuli postiennakolla myönteinen päätös rakennusluvasta. JEE!
Päätös myönnetty 9.12.2010:
"Myönnän haetun luvan ja vahvistan esitetyt suunnitelmat noudatettavaksi seuraavin ehdoin:
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennenkuin rakennustarkastaja on hyväksynyt hankkeelle:
- Rakennustyön vastaava työnjohtaja
- KVV työnjohtaja
- IV Työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen suorittamista on rakennus- valvontatoimistoon toimitettava seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:
- Pohjarakennesuunnitelma
- Rakennepiirrustukset
- Ilmanvaihtosuunnitelma
- Vesijohto- ja viemärisuunnitelma
- Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
- Jätevesien käsittelysuunnitelma

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennus- valvontatoimistoon ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:
- Aloituskokous
- Sijainnin merkitseminen
Omakotitaloissa ja suuremmissa, paikalla on oltava rakennuttaja tai vastaava työnjohtaja.

- Pohjakatselmus
- Sijaintikatselmus (ei tilata)
- Hormitarkastus (vastaava työnjohtaja tarkastaa)
- Rakennekatselmus
- LVI-katselmus
- Painekoe
- Pohjaviemärit (kvv työnjohtaja tarkastaa)
- Ulkopuoliset viemärit (kvv työnjohtaja tarkastaa)
- Käyttöönottokatselmus
(Tarkastusasiakirja on palautettava viimeistään käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.)
- Loppukatselmus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan rakentamista koskevan lainsäädännön ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta.

Mikäli rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessa vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukee nyt myönnetty lupa, ellei rakennusluvan myöntävä viranomainen hakemuksesta pidennä voimassaoloaikaa.

Muut lupaehdot:
Asuinhuoneisiin ja asumisesta palveleviin tiloihin (wc, pesu) kulkuaukko onltava väh. 80 cm (ovi 9). SRMK E1 mukaan vaatimukset CE-merkityt palovaroittimet (SFS-EN 14604) on kytkettävä sähköverkkoon- Asuntokohtainen palovaroitin on oltava jokaista alkavaa 60 m2 kohti.
Energiatodistus ja lämpöhäviön tasauslaskelma tulee toimittaa ennen käyttöönottoa.
Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin suunnittelutarvelupa on saanut lainvoiman."

Eli saamme aloittaa virallisesti rakentamisen jouluaattona 24.12.2010, jolloi suunnittelutarvelupa on saanut lainvoiman. Mies lupasi tilata jouluaatoksi maaurakoitsijan paikalle. :) Taitaa olla paras joululahja, ikinä!

Viimeiset puut kaaadettu 19.12.2010

Nyt on viimeiset puut kaadettu. Tai kyllä siellä reunoilla vielä muutama sellainen on "katsotaan nyt kaadetaanko vai ei". Mutta kaikki pakolliset puut on kaadettu.

Seuraavaksi voi sitten tilata urakoitsijan kaivamaan kannot ja maat pois ja tekemään tietä.

You Might Also Like

0 kommenttia